Twój pomysł, europejskie pieniądze

logo_fund_01

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

W & L DENT s.c. Wioletta i Leszek Czajkowscy
ul. Stanisława Leszczyńskiego 6/8, 20 – 069 Lublin

zrealizowała projekt pt.

„Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa
poprzez dywersyfikację działalności, innowacje i ICT
w celu unowocześnienia oferty usługowej i technologicznej”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje,
Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Dzięki realizacji innowacyjnego projektu oferujemy naszym Pacjentom nowoczesne, kompleksowe, specjalistyczne i odznaczające się wysoką jakością wykonania usługi stomatologiczne w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii. Usługi świadczone są w gabinecie stomatologicznym nowej generacji, przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i nowoczesnych technologii. Gabinet zapewnia realizację potrzeb stomatologicznych całej rodziny – od najmłodszych do najstarszych z kraju i zagranicy.

Całkowity koszt projektu:
487 309,67 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
200 938,14 PLN

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
www.rpo.lubelskie.pl
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 0-81 44-16-750, e-mail: rpo@lubelskie.pl
Punkt Informacyjny: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Instytucja Pośrednicząca:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
www.lawp.lubelskie.pl
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812, e-mail: lawp@lubelskie.pl