Pedodoncja jest to dział stomatologii wieku rozwojowego. Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą dotyczy przede wszystkim działalności profilaktycznej i leczniczej. Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym często wywołuje strach, lęk, niepokój i bunt, dlatego w naszym gabinecie najistotniejszy jest pierwszy kontakt z dzieckiem, umiejętność wpływania na jego postawę emocjonalną, na jego stosunek do lekarza i czynności jakie wykonuje. Zachęcamy rodziców do przyprowadzania nawet najmłodszych dzieci bez względu na ich postawę pozytywną czy negatywną na bezpłatne wizyty adaptacyjne. Celem takiej wizyty jest przekazanie w przyjazny i zrozumiały dla dziecka sposób wiedzy o wyposażeniu gabinetu, etapach leczenia i profilaktyce. W&L Dent to przyjaźni dentyści dla dzieci i dorosłych w Lublinie.

Bardzo ważna u dzieci jest profilaktyka. Do zabiegów profilaktycznych zaliczamy:

  • lakowanie /wypełnianie anatomicznych bruzd w zębach stałych
  • lakierowanie /lakiery, żele, pianki zawierające fluor organiczny i nieorganiczny
  • impregnacja zębów mlecznych u małych pacjentów trudno współpracujących profilaktyka ortodontyczna

Tak, więc dbajmy o zęby naszych dzieci tak, by w przyszłości one nam dziękowały za piękny uśmiech.