Ewa Żebrowska – higienistka stomatologiczna

Uzyskała dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego na wydziale Higienistka Stomatologiczna.

W 2003r. zdobyła dyplom w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – kierunek Edukacja Zdrowotna z Rehabilitacją.

Następnie w 2005r. ukończyła Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Chętnie wzbogaca swoją wiedzę biorąc udział w licznych kursach teoretycznych i praktycznych.

 

Certyfikaty: