Anna Gorzel – asystentka stomatologiczna

Ukończyła Wydział Politologii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w 2003 roku uzyskując tytuł magistra politologii w zakresie politologii specjalność społeczno-ustrojowa.
W 2014 roku ukończyła Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Techniki Dentystycznej w Lublinie, kierunek Asystentka stomatologiczna – w zakresie asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy. Chętnie wzbogaca swoją wiedzę biorąc udział w licznych kursach teoretycznych i praktycznych.

Certyfikaty: